Zakres usług » Prawo handlowe

Obejmuje normy regulujące powstawanie, funkcjonowanie, przekształcanie, łączenie i likwidację podmiotów mających osobowość prawną lub quasi osobowość prawną, a więc spółek.

Te ostatnie dzielimy na spółki osobowe i kapitałowe. należy przy tym pamiętać, że spółka cywilna jest instytucją prawa cywilnego i nie tworzy osobnego bytu prawnego, jak to jest w przypadku spółek prawa handlowego.

Do spraw obejmujących zagadnienia prawa handlowego prowadzonych przez naszą Kancelarię zaliczymy:

  • opiniowanie i sporządzanie umowy spółki i jej statutu
  • opiniowanie uchwał organów spółki
  • opiniowanie i przygotowywanie kontraktów, w tym długoterminowych,
  • opiniowanie i sporządzanie aneksów,
  • reprezentacja spółek w sporach sądowych
  • negocjacje
  • postępowanie rejestrowe
  • sprawy z zakresu prawa upadłościowego,
  • sprawy pracownicze spółek.